Farnosť Rajecké Teplice

Nedeľa Krista Kráľa (19. novembra 2023)

Liturgický kalendár

Št.- sv. Ondreja, apoštola, sviatok
Budúca nedeľa je 1. adventná, ktorou sa začína nový liturgický rok. Pri sv. omšiach sa budú požehnávať adventné vence. Zároveň sa koná adventná zbierka na charitu. Dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať. Dnes je výročná farská poklona. Začne po sv. omši v tichosti, od 14.00 mládež, o 15.00 ružencové bratstvá, o 16.00 rodiny. Zakončená bude o 17.00.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
27.11. Pondelok 18.00    
28.11. Utorok 18.00    
29.11. Streda 6.30    
30.11. Štvrtok 6.30    
1.12. Piatok 18.00    
2.12. Sobota 18.00    
3.12. Nedeľa 9.30 8.00 7.00

Rôzne

Na budúcu nedeľu sa o 15.00 vo farskom kostole uskutoční slávnostný adventný koncert v podaní Komorného orchestra slovenských učiteľov. Všetkých srdečne pozývame.

V pondelok o 17.15 sa bude vo farskom kostole konať Mariánske pobožnosť členov Združenia Zázračnej medaily. V utorok po sv. omši bude modlitba k sv. Gianne. V sobotu o 17.00 sa na Námestí SNP uskutoční beh sv. Andreja. Viac na webe farnosti.

SOŠ zdravotnícka a pedagogická v CA pozýva na DOD 7.12.2023. Žiaci sa oboznámia so štúdijnými odbormi a podmienkami prijatia. Viac info na nástenke.

Nakoľko sa nebude organizovať žiadne hromadné spovedanie a k dispozícii budem sám, pripomínam, že spovedám priebežne. Preto vás pozývam, aby ste si sv. spoveď nenechali na poslednú chvíľu. Prvopiatková samozrejme už platí aj k sviatkom.

Spovedanie Miesto Čas
Pondelok Farský kostol 17.00 – 17.55
Utorok Stránske 16.00 – 17.00+SP
Streda Poluvsie 16.00 – 17.00+SP
Piatok Farský kostol 17.00 – 17.55
Nevládnych a chorých navštívim ako zvyčajne.

Ďakujeme za pomoc skupine 23+24 a prosíme o upratovanie kostola skupinu 25+26, veriacich z ul. J. Gabčíka  a Rajeckej cesty.

Oznamy farnosti Konská

Dnes

nedeľa, 3.12.2023

Dáta nie sú skontrolované podľa Direktória.

1. adventná nedeľa [rok B, cyklus II.] Fialová

Iz 63, 16d-17. 19de; 64, 2c-7

Ž 80, 2+3bc. 15-16. 18-19

R.: Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

1 Kor 1, 3-9

Mk 13, 33-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

Rôzne

Číslo účtu

SK13 0200 0000 0017 4090 8959