Untitled Document

Kostol Božského Srdca Ježišovho

Kostol, farská budova a pastoračné centrum v Rajeckých Tepliciach

Kostol Božského Srdca Ježišovho R. Teplice

Miestny kostolík Nanebovzatia Panny Márie, ktorý bol postavený pred 90 rokmi a posvätený 15. augusta 1909 nitrianskym biskupom Viliamom Batthyánym už dávno nevyhovuje svojou kapacitou duchovným potrebám miestnych veriacich i veriacich, ktorí sem prichádzajú ako kúpeľní hostia či turisti. Veď na začiatku storočia Rajecké Teplice nemali ani sto obyvateľov a i kúpeľných hostí bolo poskromne. Dnes sú Rajecké Teplice mestečkom, ktoré má vyše 2000 obyvateľov a lôžková kapacita kúpeľov je asi 500 osôb. V budúcnosti sa počíta s nárastom až na 800 osôb. Okrem kúpeľných hostí do Rajeckých Teplíc prichádzajú rekreanti za vodou i turistikou.

Po zvážení všetkých okolností sa farnosť Konská po konzultácii s Biskupským úradom v Nitre rozhodla vybudovať nový kostol, farskú budovu i pastoračné centrum v Rajeckých Tepliciach.
Farnosť Konská by sa tým rozdelila na dve farnosti (Konská a Rajecké Teplice), čím by sa lepšie zabezpečila pastorácia vo farnosti, ktorá mala vyše 7000 obyvateľov a bola kresťansky aktívna.

Kostol je zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorého úcta vo farnosti je veľká. Podobne ako ľudia prichádzajú do Rajeckých Teplíc za žriedlom liečivej vody, mal by byť kostol žriedlom Života, ktorý vyviera z Ježišovho Božského Srdca.

Priebeh stavby:

  • 1997 – začali vyjednávania ohľadom pozemku s mestským úradom i s kúpeľmi. Dvaja architekti predložili návrh na stavbu.
  • 1998 – bol vybraný návrh Ing. arch. Jaroslava Lalíka. Tento sa počas roka ešte dopracovával, prebehlo územné rozhodnutie, vysporiadal sa pozemok o výmere 0,453 ha, kúpil sa medený plech na strechu a bol posvätený základný kameň.
  • 1999 – pracovalo sa na stavebnom povolení, zakúpila sa tehla na stavbu a v auguste sa začínajú prvé výkopy na stavbe.
  • 2000 - 2003 – práce na kostole, farskej budove a pastoračnom centre. Pomoc veriacich zo všetkých obcí farnosti i z radov nezamestnaných v rámci verejno-prospešných prác. Neustála spolupráca so stavebnými firmami z regiónu.
  • 24. 11. 2001 – Kostol Božského Srdca Ježišovho pri slávnostnej sv. omši posvätil J. Em. Ján Ch. kardinál Korec, nitriansky biskup.