Kontakt

Farnosť Rajecké Teplice

Adresa

Farnosť Rajecké Teplice
013 13 Rajecké Teplice,

041 5493504 - dlhšie zvoniť

rajecketeplice[at]fara[dot]sk

Duchovný správca: Mgr. Dalibor Mišura, dekan-farár

Číslo účtu

SK13 0200 0000 0017 4090 8959