Oznamy

30. Cezročná nedeľa (29. októbra 2023)

Liturgický kalendár

St. - slávnosť Všetkých svätých, prikázaný sviatok
Št. - spomienka na všetkých zosnulých veriacich
So. - sv. Karola Boromejského
Budúca nedeľa bude 1. v mesiaci; pri sv. omšiach bude zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
30.10. Pondelok 6.30    
31.10. Utorok 6.30    
1.11. Streda 9.30 8.00 7.00
2.11. Štvrtok 18.00 17.00 7.00
3.11. Piatok 18.00    
4.11. Sobota 18.00    
5.11. Nedeľa 9.30 8.00 7.00

Rôzne

V stredu popoludní budú pobožnosti na cintorínoch nasledovne:
14:00 – Rajecké Teplice a Stránske, 14:45 – Poluvsie

V sobotu po sv. omši bude mariánske večeradlo.

V prvopiatkovom týždni spovedám nasledovne:
Po. a Ut.- 9.00-10.00 filiálky (Po- Poluvsie, Ut- Stránske) / 16.00-18.00 farský kostol
Pi.- 17.00-17.55 farský kostol, na filiálkach ráno sv. prijímanie
Chorých navštívim ako obvykle (Poluvsie vo štvrtok spolu so Stránskym).

Opäť  po roku sú v predaji sviečky za nenarodené deti.

Od 1. do 8.11. je možné získavať pri splnení všeobecných podmienok odpustky pre duše v očistci za návštevu cintorína spojenú s modlitbou za zomrelých.

Ďakujeme za pomoc skupine 15+16 a prosíme o upratovanie kostola skupinu 17+18, veriacich z ul. 1. Mája a Zábrežnej.