Oznamy

26. Cezročná nedeľa (1. októbra 2023)

Liturgický kalendár

Po. - sv. anjelov strážcov
St. - sv. Františka z Assisi
So. - Ružencovej Panny Márie
Dnes je 1. v mesiaci; pri sv. omšiach sa koná zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
2.10. Pondelok 18.00    
3.10. Utorok 18.00   14.00 P
4.10. Streda 6.30    
5.10. Štvrtok 6.30    
6.10. Piatok 18.00    
7.10. Sobota 18.00    
8.10. Nedeľa 9.30 8.00 7.00

Rôzne

V sobotu bude mariánske večeradlo. Októbrová pobožnosť bude bývať v nedeľu o 14.30 a počas týždňa pred sv. omšami.

Spovedanie Miesto Čas
Pondelok Farský kostol 17.00 – 18.00
Utorok Stránske 16.00 – 17.00+SP
Streda Poluvsie 16.00 – 17.00+SP
Piatok Farský kostol 17.00 – 18.00
Nevládnych a chorých navštívim ako zvyčajne.

Fórum života pozýva pri príležitosti 20. výročia na slávnostný benefičný koncert s JANAIS, ktorý sa uskutoční 6. októbra v Dome umenia Fatra v Žiline. Fórum života počas galavečera taktiež odovzdá Cenu Antona Neuwirtha významným osobnostiam ochrany života na Slovensku a v zahraničí. Cena základnej vstupenky je 20 eur a zľavnenej pre študentov, dôchodcov a ZŤP 15 eur a je možné ich zakúpiť online. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.forumzivota.sk/koncert.

Ďakujeme za pomoc skupine 7+8 a prosíme o upratovanie kostola skupinu 9+10, veriacich z Pionierskej a Kuneradskej ul.