Oznamy

6. veľkonočná nedeľa (14. mája 2023)

Liturgický kalendár

Ut.- sv. Jána Nepomuckého
Št.- Nanebovstúpenie Pána; prikázaný sviatok
Budúca nedeľa je dňom masovokomunikačných prostriedkov, a preto bude pri sv. omšiach zbierka na katolícke médiá. Dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
15.5. Pondelok 18.00       
16.5. Utorok 18.00    
17.5. Streda 18.00    
18.5. Štvrtok 18.00 17.00 7.00
19.5. Piatok 18.00    
20.5. Sobota 18.00    
21.5. Nedeľa 10.00 8.00 7.00

Rôzne

Na budúcu nedeľu sa v našej farnosti sa uskutoční slávnosť 1. sv. prijímania pri sv. omši, ktorá začne o 10.00. Deti sa zhromaždia o 9.45 na farskom dvore a sprievodom pôjdeme do kostola. V sobotu bude 1. sv. spoveď o 8.00. Najprv vyspovedáme deti a potom rodičov a ostatných príbuzných. Nácviky budú od pondelka každý deň. Žiadame, aby deti prišli už na večerné sv. omše. V rámci príhovorov si ešte zopakujeme látku. Následne budú nácviky.

Chcem vysloviť úprimnú vďaku a uznanie všetkým dobrodincom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o nový náter strechy kostola v Poluvsí. Mnohonásobné Pán Boh zaplať.

Ďakujeme za pomoc skupine 1+2 a prosíme o upratovanie kostola skupinu 3+4, veriacich z Rajeckej cesty, Lesnej a Školskej ul.