Oznamy

4. veľkonočná nedeľa (30. apríla 2023)

Liturgický kalendár

Ut.- sv. Atanáza
St.- sv. Filipa a Jakuba, sviatok
Dnes je nedeľa Dobrého Pastiera; je to deň modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania. Pri sv. omšiach sa koná zbierka na kňazský seminár. Všetkým dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
1.5. Pondelok 18.00    
2.5. Utorok 18.00    
3.5. Streda 6.30    
4.5. Štvrtok 6.30    
5.5. Piatok 18.00    
6.5. Sobota Púť v R. Lesnej    
7.5. Nedeľa 9.30 8.00 7.00

Rôzne

Oznamujem, že odchod farskej púte do Sliezska 8.5. bude ráno o 3.30 z AS v R. Tepliciach a 3.35 zo zastávky na rázcestí v Poluvsí.

Na budúcu sobotu sa ruší večerná sv. omša, nakoľko náš dekanát zabezpečuje duchovný program fatimskej soboty v R. Lesnej.

Spovedanie Miesto Čas
Pondelok Farský kostol 17.00 – 18.00
Utorok Stránske 16.00 – 17.00+SP
Streda Poluvsie 16.00 – 17.00+SP
Piatok Farský kostol 17.00 – 18.00
Nevládnych a chorých navštívim ako zvyčajne.

Tv Lux pozýva na ďakovnú púť za 15 rokov vysielania, ktorá bude 15.5. na hore Butkov. Viac na nástenke pred kostolom.

MM majú na budúci týždeň celoslovenské stretnutie vo Svite. Z RT ide autobus, v ktorom sú ešte voľné miesta. Viac na plagáte pred kostolom.

Ďakujeme za pomoc skupine 25 a prosíme o upratovanie kostola skupinu 26, veriacich z Rajeckej cesty.