Oznamy

2. veľkonočná nedeľa (16. apríla 2023)

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
17.4. Pondelok 15.00 P    
18.4. Utorok 18.00    
19.4. Streda 18.00    
20.4. Štvrtok 6.30    
21.4. Piatok 18.00    
22.4. Sobota 18.00    
23.4. Nedeľa 9.30 8.00 7.00

Rôzne

V piatok bude detská sv. omša spojená s katechézou pre prvoprijímajúce deti z našej farnosti. Nácvik piesní začne o 16.30 v klubovni. Vítané sú aj ostatné deti.

RKCMBF UK otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2023/24 na pracovisku v Nitre rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca septembra 2023. Podrobnosti sú na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk (https://frcth.uniba.sk/studium/rozsirujuce-studium/)

Žilinská diecéza vyhlasuje súťaž o najlepšie Katedrálne cukrárenské a pekárenské výrobky. Do súťaže srdečne pozývame - cukrárov a pekárov, či už domácich majstrov, alebo profesionálov. Cieľom súťaže je vytvoriť originálny výrobok myšlienkovo spojený s Katedrálou Najsvätejšej Trojice v Žiline. Pre ocenených  súťažiacich sú pripravené odmeny. Výrobky prihlásené do súťaže bude možné vidieť na pripravovanej výstave. Bližšie informácie nájdete na nástenke alebo na webovej stránke diecézy www.dcza.sk.

Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 2.-4. júna 2023 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova

Ďakujeme za pomoc skupine 23 a prosíme o upratovanie kostola skupinu 24, veriacich z ul. Zátočná.