Oznamy

Veľkonočná nedeľa (9. apríla 2023)

Liturgický kalendár

Dnes sa pri sv. omšiach koná výročná ofera. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
9.4. Nedeľa 9.30 8.00 7.00
10.4. Pondelok 9.30 8.00 7.00
11.4. Utorok 18.00    
12.4. Streda 18.00    
13.4. Štvrtok 6.30    
14.4. Piatok 18.00    
15.4. Sobota 18.00    
16.4. Nedeľa 9.30 8.00 7.00

Rôzne

Želám všetkým veľa radosti zo zmŕtvychvstania Ježiša Krista a vyprosujem pokoj do srdca každého jedného človeka. Úprimne ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojný priebeh veľkonočných sviatkov.

Začíname prežívať veľkonočné obdobie, ktoré trvá 50 dní, čiže do Turíc. Počas tohto obdobia sa namiesto Anjel Pána (Angelus Domini) modlíme Raduj sa nebies Kráľovná (Regina coeli).

Vo štvrtok o 17.30 budú modlitby ku Kráľovnej pokoja.

V piatok o 14.00 sa v rámci obradu zosobášia Peter Budinský zo Slovenského Pravna a Alžbeta Uriková z R. Teplíc.

Farnosť Ladce -  Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva vás pozýva 16. apríla sláviť „Nedeľu Božieho milosrdenstva“ na horu Butkov. O 15.00 h bude „Hodina milosrdenstva“ a o 15.20 slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať CsiDr. ThLic. Martin Kramara, generálny vikár žilinskej diecézy.

Ďakujeme za pomoc skupine 21+22 a prosíme o upratovanie kostola skupinu 23, veriacich z ul. Za Dielom.