Oznamy

Palmová/Kvetná nedeľa (2. apríla 2023)

Liturgický kalendár

Dnes sa začína Svätý/Veľký týždeň.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
3.4. Pondelok 6.30    
4.4. Utorok 6.30    
5.4. Streda 6.30    
6.4. Štvrtok 18.00    
7.4. Piatok 15.00    
8.4. Sobota 18.00    
9.4. Nedeľa 9.30 8.00 7.00

Rôzne

Spovedám sám (v našej farnosti sa žiadna spoločná spoveď neorganizuje) každý deň ráno pred sv. omšou a v pondelok v Poluvsí 9.00-10.00, v R. Tepliciach 16.00-18.00, v utorok  v Stránskom 9.00-10.00, v R. Tepliciach 16.00-18.00 a v stredu v R. Tepliciach 9.00-11.00.

Na Veľký piatok o 9:00 – začne v kostole Krížová cesta, ktorá povedie ulicami mesta. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Poklona bude do 20.00.
Počas Veľkého piatku (8.4.) a Bielej soboty (9.4.) sa v Stránskom uskutoční rapkanie po dedine. Záujemcovia sa stretávajú v piatok o 5:50,11:50 a 17:50 a v sobotu o 5:50 a 11:50 pred kostolom v Stránskom.

Na Bielu sobotu bude možnosť poklony pri Božom hrobe nasledovne:

Miesto Čas
Rajecké Teplice 8:00
Stránske 8:10 – 16:00
Poluvsie 8:20 – 16:10

Na Veľkonočnú nedeľu bude pri sv. omšiach výročná ofera. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Ďakujeme za pomoc skupine 20 a prosíme o upratovanie kostola skupinu 21+22, veriacich z ul. Osloboditeľov. Kompletné upratovanie bude v utorok o 18.00.