Oznamy

5. pôstna nedeľa (26. marca 2023)

Liturgický kalendár

Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať. Budúca nedeľa bude Palmová/Kvetná, ktorou sa začína Svätý/Veľký týždeň.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
27.3. Pondelok 18.00    
28.3. Utorok 18.00    
29.3. Streda 18.00    
30.3. Štvrtok 6.30    
31.3. Piatok 18.00    
1.4. Sobota 18.00    
2.4. Nedeľa 9.30 8.00 7.00

Rôzne

Pre deti je vzadu na stolíkoch kostolov našej farnosti pripravená predposledná kartička do Pôstnej výzvy. Deti nech si vezmú kartičku a prinesú ju na detské eRko stretká v sobotu a tam dostanú špeciálnu výzvu.

V utorok po sv. omši bude modlitba k sv. Gianne.

Nakoľko sa blíži Veľká noc, pozývam vás k prijatiu sviatosti zmierenia a osobnému zážitku milosrdenstva Nebeského Otca. Keďže nepreferujem družstevnícky model pastorácie, budem sám spovedať vo farnosti mne zverenej a ktorú mám rád, a to priebežne v tomto týždni pondelok až stredu  1 hodinu pred sv. omšou, v piatok  2 hodiny. V okolitých farnostiach budú spoločné sv. spovede, kde pôjdem pomáhať, a to  vo štvrtok do Konskej a v sobotu do Rajca. Prosím, aby ste si sv. spoveď nenechali na poslednú chvíľu.

Vo štvrtok doobeda navštívim chorých v Stránskom a Poluvsí, v piatok v R. Tepliciach. Okrem stabilných mi do stredy večera môžete nahlásiť aj sviatočných, ktorých navštívim v tom istom termíne.

V sobotu bude o 17.00 mariánske večeradlo.

Ďakujeme za pomoc skupine 19 a prosíme o upratovanie kostola skupinu 20, veriacich z ul. Osloboditeľov. V sobotu o 9.00 bude upratovanie fary k Veľkej noci.