Oznamy

3. cezročná nedeľa (22. januára 2023)

Liturgický kalendár

Ut. - sv. Františka Saleského
St. - Obrátenie sv. Pavla
Št. - sv. Timoteja a Títa
So. - sv. Tomáša Akvinského

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
23.1. Pondelok      
24.1. Utorok 18.00    
25.1. Streda 18.00    
26.1. Štvrtok 6.30    
27.1. Piatok 18.00    
28.1. Sobota 18.00    
29.1. Nedeľa 9.30 8.00 7.00

Rôzne

S radosťou oznamujeme, že v sobotu bude žilinským biskupom ustanovený do liturgickej služby akolytu náš farník Marián Knapec.

V sobotu po sv. omši budú modlitby k sv. Gianne.

Na budúci víkend sa vo farskom kostole uskutoční tríduum modlitieb matiek. Piatok a sobota o 17.00, nedeľa o 14.00.

Školské sestry sv. Františka organizujú jednodňovú duchovnú obnovu pre slobodných ľudí 25+. Viac na webe farnosti.

Ďakujeme za pomoc skupine 3+4 a prosíme o upratovanie kostola skupinu 5+6, veriacich z ul. Školská.