Médiá

multimédiá - zvuk, obraz, text...

List diecézneho administrátora na Nový rok 1. januára 2012

(Banskobystrická diecéza)

Ak chceme ísť dopredu, musíme sa vrátiť...

Gorazd

Rozhlasová hra

stiahnutie hry (mp3 / 32 kbps, 22050 Hz, mono / 59:42, 13.6 MB) [817] [29.05.2023 - 21:54]

Márnotratný syn

Rozhlasové spracovanie Ježišovho podobenstva o márnotratnom synovi (Alojz Čobej)

stiahnutie hry (mp3 / 32 kbps, 22050 Hz, mono / 59:42, 13.6 MB) [1100] [29.05.2023 - 21:54]

Fakľa vo vetre

Rozhlasová hra o sv. Františkovi Xaverskom (Alojz Čobej)

stiahnutie hry (mp3 / 32 kbps, 22050 Hz, mono / 59:42, 13.6 MB) [1021] [29.05.2023 - 21:54]

Do posledného dychu

Rozhlasová hra o sv. Dominikovi (Mišo Kováč Adamov, Alojz Čobej)

stiahnutie hry (mp3 / 32 kbps, 22050 Hz, mono / 59:42, 13.6 MB) [1043] [29.05.2023 - 21:54]

Cnostná Žofia

Rozhlasová hra o Žofii Bošniakovej (Alojz Čobej)

stiahnutie hry (mp3 / 32 kbps, 22050 Hz, mono / 59:42, 13.6 MB) [1005] [29.05.2023 - 21:54]

Obeť spovedného tajomstva

Rozhlasová trilógia podľa rovnomennej knihy (autorsky a réžijne pripravil Alojz Čobej)

1. časť - Zločin (mp3 / 32 kbps, 22050 Hz, mono / 59:42, 13.6 MB)
[1198] [29.05.2023 - 21:54]
2. časť - Súd (mp3 / 32 kbps, 22050 Hz, mono / 59:42, 13.6 MB)
[1126] [29.05.2023 - 21:54]
3. časť - Spravodlivosť (mp3 / 32 kbps, 22050 Hz, mono / 59:42, 13.6 MB)
[1133] [29.05.2023 - 21:54]

Odpusť mi, Nataša! (Sergej Kurdakov)

V češtine: Sergej Dakov: "Odpusť, Natašo!"

Skutočný príbeh dôstojníka sovietskej polície o jeho výchove a formovaní na uvedomelého a verného občana bývalého ZSSR. Výsledkom tejto výchovy bolo nemilosrdné a brutálne prenasledovanie kresťanov, pri ktorom sa stretáva s Natašou a začína hľadať pravdu. Príbeh podáva tiež jeho dramatický zápas o holý život pri úteku z ľadoborca v Severnom ľadovom mori, no najmä jeho nájdenie viery a obrátenie sa od modiel k živému a pravému Bohu. Vďaka pútavému štýlu, ktorým je kniha napísaná, ale ešte viac vďaka obsahu, ktorý je mrazivo skutočný a presvedčivý, prídete k názoru, prípadne si ho upevníte, že históriu a tiež jej krutosti treba poznať, aby sa nestalo, že by niekto zo súčasníkov, či raz v budúcnosti , začal obdivovať a nebodaj chváliť komunistický režim.

Nahrávka je audio-verziou tejto knihy, jazyk: čeština.
Kliknutím na riadok v playliste spustíte nahrávku. Ak si ju chcete stiahnuť do počítača, kliknite na ikonku

Recenzia

Autor rozpráva vlastný životný príbeh. Jeho zámer – porozprávať ho jednoducho a bez príkras, aby čo najviac vynikla pravda – sa zreteľne odráža na úspornom, strohom štýle, ktorý akoby hovoril: k tejto veci niet čo dodať. Mladý muž, Sergej Dakov, ktorý sa narodil v päťdesiatych rokoch a veľmi skoro prišiel o rodičov, zažíva útrapy bezcitného prostredia detských domovov v Sovietskom zväze, ktoré boli továrňami na komunistov. Aj jeho podnietia nasledovať komunistické idey – jediné, čo tieto ustanovizne poskytujú svojim zverencom. Pred štartom do života sa Sergej rozhoduje medzi kariérou kriminálnika a komunistu. Presviedčame sa o tom, že vláda komunizmu, taká aká bola, by bez pomoci zločinu ani nebola možná. Sergej, osvedčený vodca komsomolcov, bdejúci nad politickou vierou a úplnou oddanosťou strane medzi študentmi, sa postupne prepracuje až na vedúceho oddielu tajnej polície, ktorá má bojovať proti veriacim. Kresťanov mu predstavia ako zákerných, nevinne vyzerajúcich nepriateľov štátu. Dakov podlieha demagógii veľmi ľahko a stáva sa horlivým vykonávateľom zvráteného a brutálneho prenasledovania podzemnej cirkvi. Absurdnosť policajných opatrení je dobre vykreslená na prvom stretnutí špeciálne vycvičeného komanda, majstrov v džude, karate a boxe s bezbrannými veriacimi, tajne zhromaždenými v byte na modlitbách. Z knihy dýcha beznádej, zdá sa, že zlo je naozaj silnejšie ako dobro, a čitateľ márne čaká na zázrak. Hrdinovo precitnutie a odokrytie pravdy o komunistických funkcionároch, ktorí túžia iba po vlastnom pohodlí a vôbec ich nezaujíma osud obyvateľov, naštrbí jeho oddanosť režimu na citlivom mieste. Dakov vidí, v akom kontraste je život kresťanov voči životu tých, ktorých sklamal komunizmus a nenašli zaň náhradu. Hrdinstvo krásneho dievčaťa Nataše prebúdza niečo ľudské aj v surovej, krvilačnej beštii. Pod vplyvom všetkých udalostí sa rozhodne ujsť z Ruska a zo lži, v ktorej žil, a začať nový život, naplnený úsilím odčiniť svoje skutky a pomáhať prenasledovaným kresťanom.

Kniha Sergeja Kurdakova nie je prvotriedny výkon, pokiaľ ide o psychologickú prepracovanosť, ale netrpí ani nadužívaním lacného sentimentalizmu. Priamočiare myslenie hrdinu korešponduje s bezduchosťou komunistického režimu ako režimu bez citu, spontánnosti a otvorenosti, založenom na lži. Príbeh nie je len silným argumentom proti tým, ktorí ho chvália, ale aj pripomenutie pre tých, ktorí už zabudli na jeho zločiny. Je veľmi dobré, že sa podarilo vydať knihu, ktorá pre jej autora znamená očistec a pre čitateľov spoznanie náboženskej politiky Sovietskeho zväzu.

Zuzana Hašková (Knižná revue 2005/22)

Katechézy o sv. Pavlovi

Kliknkutím na nadpis rozbalíte ponuku Katechéz.

1. časť (mp3 / 32 kbps, 22050 Hz, mono / 3:40, 864 kB) [1202] [29.05.2023 - 21:54]
2. časť (mp3 / 32 kbps, 22050 Hz, mono / 4:34, 1.05 MB) [1068] [29.05.2023 - 21:54]
3. časť (mp3 / 32 kbps, 22050 Hz, mono / 4:39, 1.06 MB) [1045] [29.05.2023 - 21:54]
4. časť (mp3 / 32 kbps, 22050 Hz, mono / 4:33, 1.04 MB) [1054] [29.05.2023 - 21:54]
5. časť (mp3 / 32 kbps, 22050 Hz, mono / 4:29, 1.03 MB) [1071] [29.05.2023 - 21:54]
6. časť (mp3 / 32 kbps, 22050 Hz, mono / 3:35, 845 kB) [1039] [29.05.2023 - 21:54]
7. časť (mp3 / 32 kbps, 24000 Hz, mono / 4:34, 1.05 MB) [1075] [29.05.2023 - 21:54]
8. časť (mp3 / 32 kbps, 24000 Hz, mono / 3:47, 890 kB) [1013] [29.05.2023 - 21:54]
9. časť (mp3 / 32 kbps, 24000 Hz, mono / 3:19, 781 kB) [1023] [29.05.2023 - 21:54]
10. časť (mp3 / 32 kbps, 24000 Hz, mono / 4:59, 1.14 MB) [1058] [29.05.2023 - 21:54]
11. časť (mp3 / 32 kbps, 24000 Hz, mono / 4:29, 1.05 MB) [978] [29.05.2023 - 21:54]
12. časť (mp3 / 32 kbps, 24000 Hz, mono / 3:54, 919 kB) [964] [29.05.2023 - 21:54]
13. časť (mp3 / 32 kbps, 24000 Hz, mono / 4:25, 1.04 MB) [952] [29.05.2023 - 21:54]
14. časť (mp3 / 32 kbps, 24000 Hz, mono / 3:46, 886 kB) [943] [29.05.2023 - 21:54]
15. časť (mp3 / 32 kbps, 24000 Hz, mono / 4:47, 1.12 MB) [964] [29.05.2023 - 21:54]
17. časť (mp3 / 32 kbps, 24000 Hz, mono / 3:23, 1.14 MB) [984] [29.05.2023 - 21:54]
18. časť (mp3 / 32 kbps, 24000 Hz, mono / 2:40, 630 kB) [995] [29.05.2023 - 21:54]
19. časť (mp3 / 32 kbps, 24000 Hz, mono / 4:50, 1.13 MB) [1009] [29.05.2023 - 21:54]
20. časť (mp3 / 32 kbps, 24000 Hz, mono / 3:30, 822 kB) [971] [29.05.2023 - 21:54]
21. časť (mp3 / 32 kbps, 24000 Hz, mono / 4:50, 1.13 MB) [953] [29.05.2023 - 21:54]
22. časť (mp3 / 32 kbps, 24000 Hz, mono / 3:07, 735 kB) [987] [29.05.2023 - 21:54]