Oznamy

17. Cezročná nedeľa (30. júla 2023)

Liturgický kalendár

Po. - sv. Ignáca z Loyoly
Ut. - sv. Alfonza M. de Liguori
Pi. - sv. Jána M. Vianneya
Na budúcu nedeľu pripadá sviatok Premenenia Pána (18. Nedeľa)
Budúca nedeľa je 1. v mesiaci, a preto bude pri sv. omšiach zbierka na potreby našej farnosti. Všetkým dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
31.7. Pondelok 18.00    
1.8. Utorok 18.00    
2.8. Streda 6.30    
3.8. Štvrtok 6.30    
4.8. Piatok 18.00    
5.8. Sobota 18.00    
6.8. Nedeľa 9.30 8.00 7.00

Rôzne

V sobotu bude mariánske večeradlo.

Spovedanie Miesto Čas
Pondelok Farský kostol 17.00 – 18.00
Utorok Stránske 16.00 – 17.00+SP
Streda Poluvsie 16.00 – 17.00+SP
Piatok Farský kostol 17.00 – 18.00
Nevládnych a chorých navštívim ako zvyčajne.

Milí veriaci, pozývame vás na návštevu podujatia v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline - Antropologicko-archeologického workshopu "Čo ukrýva krypta pod Katedrálou Najsvätejšej Trojice?", v nedeľu (dnes) 30.7. 2023 od 13.30 do 16.30  pri katedrále. Bližšie informácie nájdete na nástenke a webe Žilinskej diecézy.

Ďakujeme za pomoc skupine 19 a prosíme o upratovanie kostola skupinu 20, veriacich z ul. Osloboditeľov.