Životopisy svätých

23. mája

SV. SEVERÍN

mních (6. stor.)

Svätý mních Severín sa uctieva v tento deň v talianskom meste Tivoli, asi 25 km na východ od Ríma. Žil niekedy v 6. storočí. Jeho úcta bola v 7. stor. silná aj v Ríme, takže pápež Honorius I. (625-638) dal tomuto svätcovi nad jeho hrobom pri Tivoli postaviť kostol a sám ho posvätil. Pri kostole vznikol aj kláštor.

Avšak ešte niekedy pred 13. stor. sa kostol a kláštor prestali používať a rozpadli sa. Pri výskumoch koncom 19. stor. ešte jestvovali dosť zachované rumy kláštora, kým z kostola bolo vidno len nepatrné zvyšky múrov na pokraji obrábanej pôdy.

Ostatky sv. Severína preniesli (v 13. stor.?) z opusteného kostola do katedrály. Pri jej prestavbe v 17. stor. boli začas v kostole Zvestovania Panny Márie. Teraz sú znovu v tivolskej katedrále v kaplnke Ukrižovania.

Z knihy: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia dobrej knihy Trnava 1992.