Životopisy svätých

15. januára

SV. IDA

panna (6. stor.)

Sv. Ida, ktorej pamiatku si pripomíname 15. januára, sa označuje aj menami Ita, Ide, Mida. Pochádzala z južného Írska, kde sa narodila v blízkosti Drumu vo Waterfordskom grófstve. Pri krste dostala meno Deirdre čiže Dorota. Ako štrnásťročná sa zasvätila Bohu. Odišla do kraja Hy-Connail v blízkosti Limericku v západnom Írsku. Tam založila kláštor v Cluan Credail a otvorila školu pre deti. Medzi nimi vychovávala údajne aj sv. Brendana z Clonfertu.

Ida sa vyznačila veľmi prísnym životom a trpezlivosťou v chorobe. Nazývali ju matkou svätých panien a "jasné slnko munsterských žien". (Munster sa volá južná časť Írska.) Zomrela r. 571.

Z knihy: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia Dobrej knihy 1992