Oznamy

Veľkonočná nedeľa (17. apríl 2022)

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
18.4. Pondelok 6.45 a 9.30 8.00 8.00
19.4. Utorok 18.00    
20.4. Streda 18.00    
21.4. Štvrtok 6.30    
22.4. Piatok 18.00    
23.4. Sobota 18.00    
24.4. Nedeľa 6.45 a 10.30 8.00 8.00

Rôzne

Dnes sa pri sv. omšiach koná výročná ofera. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Želáme všetkým veľa radosti zo zmŕtvychvstania Ježiša Krista a vyprosujeme pokoj do srdca každého jedného človeka. Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojný priebeh veľkonočných sviatkov.

Začíname prežívať veľkonočné obdobie, ktoré trvá 50 dní, čiže do Turíc. Počas tohto obdobia sa namiesto Anjel Pána (Angelus Domini) modlíme Raduj sa nebies Kráľovná (Regina coeli).

Na budúcu nedeľu o 10.30 pán generálny vikár vyslúži sviatosť birmovania našim mladým farníkom. Z tohto dôvodu budú na filiálkach sv. omše o 8.00. V sobotu o 8.00-9.00 budeme birmovancov spovedať. Rodiny birmovancov môžu využiť ešte termíny pred sv. omšami v týždni.

Nácvik birmovancov bude v utorok, stredu a piatok po večernej sv. omši. V stredu bude ešte aj stretnutie rodičov birmovancov.

Ďakujeme za pomoc skupine č. 23 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 24, veriacich z ul. Zátočnej.