Oznamy

3. adventná nedeľa (13. december 2020)

Liturgický kalendár

po. - sv. Jána z Kríža

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
14.12. Pondelok 18.00    
15.12. Utorok 18.00 17.00  
16.12. Streda 18.00   17.00
17.12. Štvrtok 6.30    
18.12. Piatok 18.00    
19.12. Sobota 18.00    
20.12. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Z usmernenia Biskupského úradu vyplýva, že je nutné, aby veriaci prijímali sviatosť zmierenia vo svojich farnostiach a nezvyšovali tak svoju mobilitu. Prosím, nechoďte preto do iných farností na sv. spoveď a to isté žiadam od cudzích farníkov najmä preto, že som stále sám. Budem k dispozícii v pondelok a piatok hodinu pred sv. omšou, na filiálkach tiež hodinu pred sv. omšou. Pripomínam vyspovedaným prvopiatkovým veriacim, aby už nechodili na sv. spoveď; tá im platí i k Vianociam.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 23 a prosíme o pomoc skupinu č. 24 - veriacich z ulice Zátočná.