Oznamy

2. nedeľa cez rok (20. január 2019)

Liturgický kalendár

po. – sv. Agnesy, panny a mučenice
št. – sv. Františka Saleského, biskupa a uč. Cirkvi
pi. – Obrátenie sv. Pavla, sviatok
sv. – Timoteja a Títa, biskupov

Od 18. do 25.1. prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme v našich spoločných modlitbách na tento úmysel.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
21.1. Pondelok 18.00    
22.1. Utorok 18.00 17.00  
23.1. Streda 18.00   17.00
24.1. Štvrtok 6.30        
25.1. Piatok 18.00    
26.1. Sobota 8.30 a 18.00    
27.1. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Na budúci víkend sa uskutoční tríduum Modlitieb matiek vo zvyčajnom čase.

V sobotu o 8.30 bude vo farskom kostole sv. omša, ktorá otvorí výročný zjazd organizácie Fórum života.

V sobotu o 10.00 budú mať birmovanci stretnutie v kostole.

Ďakujeme za pomoc skupine č. 9+10 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 11 – veriacich z Kuneradskej a Kašjakovej ulice.