Oznamy

30. cezročná nedeľa (28. október 2018)

Liturgický kalendár

Št: slávnosť Všetkých svätých
Pi: spomienka na Všetkých verných zosnulých

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
29.10. Pondelok 18.00    
30.10. Utorok 18.00    
31.10. Streda 18.00    
1.11. Štvrtok 6.45 a 9.30 8.00 11.00
2.11. Piatok 6.30 a 18.00 7.30 7.30
3.11. Sobota 18.00    
4.11. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Vo štvrtok popoludní budú pobožnosti na cintorínoch nasledovne:
14:00 – Rajecké Teplice a Stránske, 14:45 – Poluvsie

V sobotu o 9.00 budú mať birmovanci stretnutie v kostole; o 17.00 bude aj mariánske večeradlo.

Budúca nedeľa je 1. v mesiaci. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole, v Stránskom od 9.00 do 10.45.  Pri sv. omšiach bude zbierka na potreby našej farnosti. Všetkým dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať.

Spovedanie Miesto Čas
Pondelok Poluvsie
Stránske
16:00 – 16:45
17.00 - 17.45
Utorok Farský kostol 16:30 – 18:00
Streda Farský kostol 16:00 – 18:00
Piatok Farský kostol 17:30 – 18:00
Nevládnych  navštívime len v piatok v R. Tepliciach.

!!! V pondelok v R. Tepliciach vôbec nespovedáme; obidvaja sme na filiálkach!!!
!!! V stredu budeme spovedať 3 kňazi!!!

Fórum života organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti, ktorú si môžete zakúpiť a zapáliť 2.11. večer. Viac na www.sviecka.forumzivota.sk.
Od 1. novembra do 8. novembra máme možnosť získania odpustkov pre duše v očistci za obvyklých podmienok + modlitba na cintoríne.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 19 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 20 – veriacich z ulice Osloboditeľov.