Oznamy

28. nedeľa v Cezročnom období (9. október 2016)

Liturgický kalendár

Utorok – Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Žiline
Sobota – sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
Nedeľa – 29. v Cezročnom období

Sv. omše

Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18:00    
Utorok 18:00 17:00  
Streda 18:00   17:00
Štvrtok 6.30    
Piatok 18:00    
Sobota 18:00    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V pondelok budú vešpery pred svätou omšou.

Vo štvrtok je rekolekcia kňazov rajeckého dekanátu vo Višňovom. Začne svätou omšou o 9.30.

V sobotu o 15.00 si vo svätej omši vo farskom kostole vyslúžia sviatosť manželstva Michal Kúdelka z R. Teplíc a Barbora Buchová zo Zbyňova.

Modlitba posvätného ruženca v nasledujúcom týždni vo farskom kostole
Pondelok, Utorok 17:25 – Modlitby matiek
Streda 17:25 – Muži, otcovia
Štvrtok 6:00 – Ružencové bratstvá
Piatok 17:25 – Miništranti
Sobota 17:25 – Mladé rodiny/animátori s deťmi
Nedeľa 14.00 – Združenie Mariánskej mládeže

Katolícke časopisy si môžete predplatiť u svojich jednateľov do konca novembra. Predplatné Posla je 7,50 € a Hlasov z domova a misií 12 €.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 3 a 4 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 5 a 6 – Školská ulica.